ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Büromuz aşağıdaki alanlarda her türlü yasal işlem ve davayı yürütmektedir.

 • Şirketler, kooperatifler vd. tüzel kişiliklere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunulması
 • Eşya Hukuku (Tapu-Tescil-İptal, muvazaa,ecrimisil, ortaklığın giderilmesi, zilyetlik davaları)
 • Aile Hukuku (Boşanma davası, tazminatlar, velayet, mal paylaşımı, aile konutu vb )
 • Tanıma ve tenfiz davası (Yurtdışı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanıtılması )
 • Sosyal Sigorta Hukuku (SGK Emeklilik Davaları, Çakışma Davaları, Kurum İşlemi İptali)
 • İdare hukuku (İptal ve tam yargı davaları, İmar Davaları, İdari Para Cezaları )
 • İş Hukuku(İşçi- işveren hakları, kıdem/ihbar tazminatı ,İş Kazası, rücu davaları , işe İade)
 • Tazminat Davaları (Her Türlü maddi-manevi tazminat Davaları )
 • Tüketici Hukuku (Ayıplı Mal, İade, Banka Kredi Sözleşmelerinden doğan davalar)
 • İcra-İflas Hukuku (Alacak Tahsili, her türlü icra işlemi ve davası, menfi tespit)
 • Ticaret Hukuku (Senet , fatura, şirket işlemleri, kooperatifler hukuku, özel sigorta)
 • Borçlar Hukuku (Kira-tahliye, kefalet, kat karşılığı inşaat, eser, taşeronluk sözleşmeleri)
 • Fikri Hukuk (Haksız Rekabet, Ticaret Ünvanı, Fikir ve Sanat eserleri, Telif Hakları)
 • Ceza Hukuku (Ceza Davaları, Savcılık ve Soruşturma ile Temyiz Aşaması)
 • Çeşitli özel hukuk dosyalarında hesap ve hukukçu bilirkişilik, özel hakemlik görevleri
 • Ticari Şirketlerin reorganizasyonu ve hukuki altyapılarının yenilenmesi işleri
 • Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine bireysel başvuru
scroll up